Foreningens vedtægter

Hvad enten vi kan lide det eller ej, er letbanen vedtaget og bygges af Hovedstadens Letbane I/S.

Lyngby er en gammel by med et attraktivt handelsliv, der skal værnes om. Da en lang række geologiske og pladsmæssige forhold er meget anderledes i Lyngby end på resten af letbanestrækningen, må det nødvendigvis betyde, at etableringen af banen i Lyngby vil være mere risikofyldt, vanskelig og dermed også mere tidskrævende.

For at projektet kan gennemføres, så borgernes og brugernes behov høres og de bedste løsninger findes, vil vi organisere os i foreningen ‘Vores Lyngby og Letbanen’ til at varetage borgernes, brugernes og mindre erhvervsdrivendes behov og på den måde stå sammen og være en aktiv partner i dialogen med Hovedstadens Letbane I/S, Lyngby-Taarbæk kommune m.fl.

Formål

  • Foreningens formål er at repræsentere og orientere foreningens medlemmer for at sikre en fornuftig etablering og drift af Hovedstadens Letbane, så Kongens Lyngby fortsat er et attraktivt trafik-, handels- og boligområde.
  • Foreningen skal via konstruktiv dialog varetage medlemmernes interesser i ethvert henseende, således at der findes de bedst mulige løsninger.

Arbejdsområder og arbejdsform

  • Fremkommelighed og pladsforhold. Støjgener, sætningsskader på ejendomme og andre relevante emner for foreningens medlemmer.
  • Risici, der vil kunne påvirke kommunens og borgernes økonomi og livet i Lyngby.
  • Arbejdsform: informationsmøder og studiekredse med udvalgte temaer. Løbende møder med HL, kommunen ol. Nyhedsmail, hjemmeside og Facebook gruppe.

Foreningens bestyrelsen er fra og med 23.10.2019 sammensat som følger:

  • Niels Güntelberg – formand
  • Torben Secher – næstformand
  • Stig Hartmann – kasserer
  • Søren Juel Witt
  • Kaja Brolykke Eiding