Ordinær generalforsamling

Kontingent for 2020
Kontingentet for 2020 skal betales til foreningens konto
5366 0250318 i Arbejdernes Landsbank

Alternativt kan du betale med MobilePay til formanden på 22150003, der så overfører beløbet til foreningens konto.
Denne fremgangsmåde er valgt for at holde omkostningerne nede.

Betaling modtaget inden generalforsamlingen giver stemmeret til generalforsamlingen.
Almindelig medlem 120 kr
Firmaer 240 kr
Foreninger 240 kr

Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling

UDSAT ind til der igen er ro på efter coronaen


iht vedtægterne §5 stk 2 kan vi oplyse, at der ikke er indkommet forslag fra medlemmerne, til behandling på den ordinære generalforsamling.

Det er vigtigt, at et par nye medlemmer til bestyrelsen melder sig, for at sikre, at vi kan fortsætte arbejdet. Det er vores vurdering, at 2020 bliver kritisk for projektet i Kgs. Lyngby.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Godkendelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Efterfølgende er der indlæg set fra:

politikeren Rasmus Jarlov fortæller om offentlig trafik og sit arbejde med at få stoppet og ændret den politiske aftale om Hovedstadens Letbane.

fagmanden Uffe Paludan fortæller om udviklingen inden for letbaner, der ikke længere behøver skinner, køreledninger og lignende klassiske løsninger.

Spørgsmål er velkomne, så vi kan få en god dialog.

Der er voldsomt gang i udviklingen af teknologien bag offentlig transport i hele verden, blot ikke i Danmark, med mindre projektet gennemgår et teknologisk eftersyn og resultatet behandles seriøst.
This entry was posted in Tidsplaner. Bookmark the permalink.