Mødelokale søges til “folkeoplysning” om letbanearbejdet: Kommunen vil ikke lægge lokaler til

I lokalavisen Det Grønne Område kan man d. 6/8 læse et interview af Niels Güntelberg

Vi søger et lokale i Lyngby, hvor vi kan afholde stiftende generalforsamling for en ny forening. Datoen er fastsat til d. 21. august, og tidspunktet er 19:30.

Kommunen har sagt nej til lån af lokale.
Selvom hovedsigtet med foreningen “Vores Lyngby og Letbanen” er oplysning til borgerne om det, byggeriet af letbanen vil medføre, mener Lyngby-Taarbæk Kommune ikke, at  foreningen tager udgangspunkt i folkeoplysning.
Der har vist sig et stort behov for at samle informationer og dokumentation et sted, hvor borgerne kan finde disse og få hjælp til de udfordringer, man som borgerne oplever.
På det seneste har der været problemer med info og varsling af vejarbejde lokalt, ligesom der jævnligt er støj af nævneværdig betydning fra byggeområdet på Lyngby station.
Mange borgere giver udtryk for, at de ønsker være proaktive og forholde sig til arbejdet ved at planlægge sin daglige færden, men det opleves ikke at kunne gennemskues, hvor man finder den information, man har behov for.
Derfor er det blevet kompliceret at navigere til hverdag, selvom man ønsker, byggearbejdet bør være en unødig gene.
For at kunne varetage alles interesse for et funktionelt Lyngby, stifter vi denne forening.
Vi søger derfor et lokale i Lyngby, hvor vi kan stifte foreningen “Vores Lyngby og Letbanen” og siden holde informationsmøder og debat med de involverede parter. Det må da være folkelig oplysning?


Byd gerne ind med forslag til lokalitet. 
Vi håber at se mange d. 21. august.

This entry was posted in Tidsplaner. Bookmark the permalink.