Hvor langt er projektet kommet ultimo 1. kvartal 2019

Der arbejdes på at samle et billede at hvor langt projektet er kommet ude i den virkelige verden.

This entry was posted in Anlægsøkonomi, Driftsøkonomi, Jordbundsforhold, Oplevelser med letbaner, Risikoforhold, Tidsplaner and tagged . Bookmark the permalink.