Ordinær generalforsamling

Kontingent for 2020
Kontingentet for 2020 skal betales til foreningens konto
5366 0250318 i Arbejdernes Landsbank

Alternativt kan du betale med MobilePay til formanden på 22150003, der så overfører beløbet til foreningens konto.
Denne fremgangsmåde er valgt for at holde omkostningerne nede.

Betaling modtaget inden generalforsamlingen giver stemmeret til generalforsamlingen.
Almindelig medlem 120 kr
Firmaer 240 kr
Foreninger 240 kr

Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling

UDSAT ind til der igen er ro på efter coronaen


iht vedtægterne §5 stk 2 kan vi oplyse, at der ikke er indkommet forslag fra medlemmerne, til behandling på den ordinære generalforsamling.

Det er vigtigt, at et par nye medlemmer til bestyrelsen melder sig, for at sikre, at vi kan fortsætte arbejdet. Det er vores vurdering, at 2020 bliver kritisk for projektet i Kgs. Lyngby.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Godkendelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Efterfølgende er der indlæg set fra:

politikeren Rasmus Jarlov fortæller om offentlig trafik og sit arbejde med at få stoppet og ændret den politiske aftale om Hovedstadens Letbane.

fagmanden Uffe Paludan fortæller om udviklingen inden for letbaner, der ikke længere behøver skinner, køreledninger og lignende klassiske løsninger.

Spørgsmål er velkomne, så vi kan få en god dialog.

Der er voldsomt gang i udviklingen af teknologien bag offentlig transport i hele verden, blot ikke i Danmark, med mindre projektet gennemgår et teknologisk eftersyn og resultatet behandles seriøst.
Posted in Tidsplaner | Comments Off on Ordinær generalforsamling

Svar fra kommunen på spørgsmålene stillet på kommunalbestyrelsesmødet 29.08.2019

Vi har netop modtaget svar fra kommunen på de spørgmål vi stillede til kommunalbestyrelsesmødet i august. De fremlægges her, og vil blive behandlet ved de kommende møder for medlemsmøder.

Kronen i krydset, men køreledningerne og ophængningen af dem, er ikke sådan lige til at se.
Posted in Gener under byggearbejdet, Lyngby-Taarbæk, Tidsplaner | Comments Off on Svar fra kommunen på spørgsmålene stillet på kommunalbestyrelsesmødet 29.08.2019

Nu er vi klar til at modtage betaling for medlemskab

Kontingent for resten af 2019:

50 kr for alm. medlem
100 kr for firma og butik
100 kr for andels- og grundejerforeninger

HUSK at angive dit navn på indbetalingen


Konto: 5479 2809181
MobilePay til formanden på 22150003 der overfører det indbetalte til foreningens konto.

Posted in Tidsplaner | Comments Off on Nu er vi klar til at modtage betaling for medlemskab

Pressemeddelse: Foreningen “Vores Lyngby og letbanen” er nu klar til kamp for at få letbanen til at blive en succes i Lyngby

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

  • Formand: Niels Güntelberg
  • Næstformand: Torben Secher
  • Kasserer: Elin Sørensen
  • Medlem: Lisa Sonesson
  • Medlem: Søren Juel Witt
  • Medlem: Kaja Brolykke Eiding
  • Suppleant: Stig Hartmann
  • 2. Suppleant: ingen stillede op
  • Revisor: Kirsten Skyhøj
  • Revisor suppleant: Niels Kærsgaard

Posted in Tidsplaner | Comments Off on Pressemeddelse: Foreningen “Vores Lyngby og letbanen” er nu klar til kamp for at få letbanen til at blive en succes i Lyngby

Så lykkedes det at finde et godt lokale

Vi holder stiftende generalforsamling i mødelokale 1 på Lyngby Stadion.

Adressen er: Lundtoftevej 53A, 2800 Lyngby

Gå ind gennem hovedindgangen ved svømmehallen og til venstre ned ad gangen ca 20 m. Der ligger lokalet på højre hånd.

Tilmelding anbefales

Posted in Tidsplaner | Comments Off on Så lykkedes det at finde et godt lokale

Mødelokale søges til “folkeoplysning” om letbanearbejdet: Kommunen vil ikke lægge lokaler til

I lokalavisen Det Grønne Område kan man d. 6/8 læse et interview af Niels Güntelberg

Vi søger et lokale i Lyngby, hvor vi kan afholde stiftende generalforsamling for en ny forening. Datoen er fastsat til d. 21. august, og tidspunktet er 19:30.

Kommunen har sagt nej til lån af lokale.
Selvom hovedsigtet med foreningen “Vores Lyngby og Letbanen” er oplysning til borgerne om det, byggeriet af letbanen vil medføre, mener Lyngby-Taarbæk Kommune ikke, at  foreningen tager udgangspunkt i folkeoplysning.
Der har vist sig et stort behov for at samle informationer og dokumentation et sted, hvor borgerne kan finde disse og få hjælp til de udfordringer, man som borgerne oplever.
På det seneste har der været problemer med info og varsling af vejarbejde lokalt, ligesom der jævnligt er støj af nævneværdig betydning fra byggeområdet på Lyngby station.
Mange borgere giver udtryk for, at de ønsker være proaktive og forholde sig til arbejdet ved at planlægge sin daglige færden, men det opleves ikke at kunne gennemskues, hvor man finder den information, man har behov for.
Derfor er det blevet kompliceret at navigere til hverdag, selvom man ønsker, byggearbejdet bør være en unødig gene.
For at kunne varetage alles interesse for et funktionelt Lyngby, stifter vi denne forening.
Vi søger derfor et lokale i Lyngby, hvor vi kan stifte foreningen “Vores Lyngby og Letbanen” og siden holde informationsmøder og debat med de involverede parter. Det må da være folkelig oplysning?


Byd gerne ind med forslag til lokalitet. 
Vi håber at se mange d. 21. august.

Posted in Tidsplaner | Comments Off on Mødelokale søges til “folkeoplysning” om letbanearbejdet: Kommunen vil ikke lægge lokaler til

Gravearbejde mellem Nørgaardsvej og Firskovvej udløste gasudslip

TV2 Lorry bragte 19.7.2019 en artikel om, hvordan et gasudslip forårsagede evakuering af borgere og standsning af lokalbanen.
Et gravearbejde i forbindelse med opsætning af spunsvægge (anvendes som midlertidig tørlægning af lavtvandede områder) forårsagede brud på gasledning.

Posted in Gener under byggearbejdet, Jordbundsforhold, Lyngby-Taarbæk, Risikoforhold | Comments Off on Gravearbejde mellem Nørgaardsvej og Firskovvej udløste gasudslip

Lavpraktisk info om letbanebyggeriet

Gladsaxebladet skriver 15.7.2019 en artikel med lavpraktiske informationer om letbanebyggeriet. Heri er linket til sider, der vedrører alle letbane-kommunerne. Bl.a. findes en oversigt over, hvornår der foretages støjende arbejde ved Lyngby Station fase for fase.
Som bekendt med alle byggeprojekter, vil der naturligvis være deadlines, der må ændres på undervejs. Det er vi interesseret i at underrette om her på siden. Så skriv gerne til os med orientering ved uregelmæssigheder. Vi følger jævnligt op på henvendelser.

Støjende arbejde ved Lyngby Station

Posted in Albertslund, Brøndby, Gener under byggearbejdet, Gladsaxe, Gladsaxebladet, Glostrup, Herlev, Hovedstadens Letbane I/S, Høje Taastrup, Hvidovre, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Støj, Tidsplaner, Vallensbæk | Comments Off on Lavpraktisk info om letbanebyggeriet

Støttemur på Buddingevej

Det Grønne Område har skrevet om, at der nu arbejdes på støttemuren, så projektet med at sikre jorden omkring højhuset ikke sætter eller skrider sammen. Letbanearbejdet nærmer sig Lyngby.

Det begynder at haste med at få afklaret alle former for pladsforhold i Lyngby.

Posted in Det Grønne Område, Jordbundsforhold, Lyngby-Taarbæk, Risikoforhold, Tidsplaner | Comments Off on Støttemur på Buddingevej

Gangtunnel på plads i Buddinge – med forsinkelse

Gladsaxebladet skev 22.4.2019 at det er lykkedes at få den 600 t tunge færdigbyggede tunnel på plads under banen, om end med forsinkelse, så passagererne måtte benytte TogBus ikke bare hele Påsken men også i dagene efter Påske

Posted in Forsinkelser, Gladsaxe, Gladsaxebladet, TogBusser | Comments Off on Gangtunnel på plads i Buddinge – med forsinkelse